Takstmann- Byggmester-Cand.Scient i fysikk

Takstmann på Areal og Eiendom

Takstmann for Bergen

4d1a2f41-a951-48e0-a79d-9eee0f93a0f9png4b4fed3a-a3bf-412b-9576-040a37dfc671jpg0610746d-885f-4ccf-92b7-646405bb30b4pngVelkommen til vår internett side

Vi dokumentert deres eiendomsverdier innen fast eiendom.Vi leverer disse  tjenester innen verdsetting av fast eiendom. 

Bolig med følgende tjenester: 
- Verdsetting
- Tilstandsrapportering
- Skade og skjønn
Næring
- Verdsetting av kontorbygg
- Hotell og restaurant
- Industrieiendommer
- IFRS
- Takst av driftstilbehør til fast eiendom

VERDSETTING VED GRUNNERVERV
Vi setter verdi på tomter som inngår i vegutbygging og byggeplaner til boligbygg, stedsutvikling og transformasjon av  rurale landskap til urban stedsutvikling 


HVOR VI LEVERER OPPDRAG?
Vi dekker hele Bergen og hele Vestnorge. 

HVORDAN JOBBER VI?
Takstmannen kan utføre alle typer oppdrag innen stedsanalyse, matrikkel-analyse, planrett, hvordan avtaler dannes, naborettslig spørsmål og arealøkonomi. Når det gjelder bygning takseres den ut fra byggeår, vurderer vedlikehold og beregner teknisk og verdimessige forhold på tomten med positive og negative servitutter. Tilstandsrapporteringer utføres etter NS3600 på nivå 1 og NS3424 på nivå 1. Vi analyserer konsekvensgrader og setter tilstanden etter påregnelig konsekvensgrad.


HVEM VI JOBBER FOR?

Vi har opparbeidet en stor kundekrets innen fast eiendom i Bergen og Hordaland.  Innen bank, forsikring, advokat og private eiendomsbesittere i Bergen. Er de tidligere kunde, får de rabatt på ny takst eller tilstandsrapport.

Vi er autorisert takstmann siden 1977 og  medlem av  Norsk Takst som er varemerke for Norges Takseringsforbund  og har vært medlem siden 1986. 

nt-logopngrevjpg


Andre tjenester

I tilfelle de skulle trenge en arkitekttegning eller en detalj, kan vi levere dette i EiendomsRådgivning AS. Her leverer vi også byggesøknader, prosjektering, uavhengig kontroll og ansvarsrett og uavhengig kontroll på mange byggetyper. 

I EIENDOMSRÅDGIVNING AS leverer vi oppdrag i hele norge. Vi påtar oss også å utarbeide reguleringsplaner, jordskiftesaker og følge opp bygg under nybygging eller renovering. 
Energiberegninger utføres etter Norsk Standard.