Om oss

Hva er vi best på?

Andersen VerdiTakst AS er oppdatert på alle lover og forkrifter innen fast eiendom. Utover dette driver Øystein Andersen også EiendomsRådgivning AS med sentral godkjenning som ansvarlig søker, arkitektur prosjektering, konstruksjonssikkerhet og  uavhengig kontroll på våtrom og trykktest. 

Vi kan tilby et komplett sett med tjenester. 

Å bli kunde er hos oss, er enkelt. 

Vi er alltid berett til å yte best mulig service og lage faglige gode rapporter basert på anerkjente metoder og analyser. 

Oppdragstyper 

Bolig Verdi
- Bolig Tilstand
- Næring Verdi
- IFRS
- Takst av løsere til fast eiendom?
- Skadetaksering
- Skjønn
- Dokumentasjon på bygningsmessige forhold, slik som om fins det skadedyr før salg?      Skjeggkre, sølvkre, biller og andre skadegjørere.
- Radonmålinger
- Sakkyndige rapporter på bygning, eiendomsforhold, byggesaker ol.
- Termofotografering

- Arealmåling med presisjonsmåling

- Eierskifterapport


Takstmann/bygningsingeniør MNTF

Autorisert i Norsk Takst.

Bygningskyndig domsmann og skjønnsmann i Bergen Tingrett  og Gulating Lagmannsrett, siden 1994

Tilstandsrapport, våtromskader, piper og peis

Takstmann med 35 års fartstid fra taksering av mindre boliger,  næringseiendommer og skadetakster

Assistanse ved kjøp og salg av bolig

Byggmester 1977, takstmann 1988, og bedriftstakstmann 1991, Ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole, BSC, Høgskolen i Bergen med hovedoppgave i arealplanlegging, Sivilingeniør/Cand. Scient i fysikk Universitetet i Bergen 2001, materialteknologi.

Utfører også befaring på kveldstid


Tømrermester/takstmann