2cb5e2f9-f51d-436e-95e9-7ca6bda37a30jpg ALLE PRISER INKL. MVA.

Timepris kr 1690 inkl mva. 

- Pris gjelder innenfor normal arbeidstid kl. 08.30 - 15.30, oppmøte utenfor normal arbeidstid kr. 1.250,-.

Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger. Innhenting av informasjon avtales og faktureres etter nærmere avtale.

Dokumenter

Når du ønsker at din bolig/leilighet skal takseres, ville jeg satt pris på at følgende dokumenter er tilgjengelig ved befaring:

Borettslag og aksjeleilighet:

Kjøpekontrakt
Husleie-giro
Leiekontrakt
Plantegninger
Vedtekter
Årsberetning (siste år)
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forrestningsfører (siste år)
Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l. :

 

Kjøpekontrakt
Fellesutgifter / giro
Forsikringsbevis(for Sameiet)
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Plantegninger
Skjøte
Tidligere takst/salgsoppgave
Vedtekter
Årsberetning
Årsregnskap (siste år)
Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

 

Eiet bolig: enebolig, rekkehus o.l.:

 

Kjøpekontrakt
Skjøte / festekontrakt
Ferdigattest / brukstillatelse
Forsikringsbevis
Kommunale avgifter / giro
Ligningsverdi (i selvangivelsen)
Målebrev
Situasjonskart
Tegninger (plan og fasade)
Tidligere takst/Salgsoppgave